વાંચો

સુવિચાર :- " મુશ્કેલીઓ અને નુકસાન સહન કર્યા પછી મનુષ્ય નમ્ર અને બુદ્ધિશાળી થાય છે.- ફ્રેન્કલિન

મંગળવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2016


સી.આર.સી નવાખલ મુકામે યોજાયેલ લાઇફસ્કીલ તાલીમ....

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો